ANLITA GÖRAN ASP SOM PT >> 

Motionsform sålde sina två gymanläggningar nov 2018 till Nordic Wellness (läs mer här>>
 men företaget Motionsform finns kvar och drivs fortfarande av Göran & Ulrika Asp 
 med fokus framöver på träning och hälsa online.