Coachpaket       

Starta Rätt

Få hjälp att komma igång med din träning med en personlig tränare. Tanken med Starta Rätt är att du får ett genomtänkt program för just dig och dina förutsättningar. Vi inleder med en behovsanalys och Inbody scanning för att kartlägga dina fysiska förutsättningar samt prata om dina mål. Utifrån det utformar vi ett träningsprogram som vi följer upp på nästa träff. Vid uppföljningen kan vi repetera, korrigera och/eller utveckla programmet för en bra progression.
OBS! Om du nyligen haft en behovsanalys blir det istället en extra uppföljning.

3 träffar, 1200 kr (100 kr/mån)
- Behovsanlays och Inbody scanning (25 min)
- Träningsprogram inkl genomgång (50 min)
- Uppföljning efter ca 2-4 veckor (25 min)
 

Håll kursen

Att med jämna mellanrum få en uppföljning med din personliga tränare eller hälsocoach är tänkt att hjälpa dig hålla kursen. Ibland sjunker motivationen, saker kommer emellan mm. 
Att då känna att någon finns med dig skapar en trygghet. Om så önskas ingår en Inbody scanning vid varje tillfälle.

4 träffar, 1200 kr (1o0 kr/mån)
- 4 coachmöten à 25 min kvartalsvis
 

Kostkollen

Vi gör en analys av din nuvarande livsstil och kosthållning och lägger upp en plan utifrån dina förutsättningar behov och önskemål. Du får användbara tips och råd. Innan första träffen får du fylla i en kostdagbok under minst 4 dagar.

3 träffar, 1200 kr (100 kr/mån)
- Kostanalys inkl Inbody scanning (50 min)
- 2 uppföljningstillfällen à 25 min efter 2 respektive 4 veckor