Maria Hällvik Wetter - Hällvik Wetter Rehabilitering
Sjukgymnast, KBT-terapeut

Maria har 17 års erfarenhet av att arbeta som sjukgymnast. Utöver sedvanlig sjukgymnastik har Maria specialiserat sig inom områden som smärta och smärthantering, psykosomatisk sjukgymnastik (kropp och själ) och basal kroppskännedom.
Maria är även utbildad KBT-terapeut (Kognitiv beteendeterapi) och behandlar olika typer av ångest och oro, depressioner, stressrelaterade besvär, smärta och fobier.
 
E-post: hallvikwetter.rehab@telia.com
Mobil: 070-4964179

Bokningsförfrågan Maria