KONSULTATION
Vi börjar ALLTID med en konsultation. På plats om möjligt. Annars, via telefon eller annan kommunikation.
Tanken är att vi pratar ihop oss om dina möjligheter och önskemål och att vi känner att vi kan nå målet tillsammans.

TESTER
Utifrån vad målsättningen är så genomför vi ett antal tester. Hållning, funktion, styrka, kondition är några av dem. På distans ber jag dig filma eller ta bilder. Testerna är till för att kunna följa din utveckling samt att planera in rätt träning och kost just för dig.

PLANERING
Jag lägger upp din planering efter testresultat och konsultation. En grov planering över hela perioden som sedan bryts ner i mer konkreta etapper. På det viset så vet du hur det ser ut långsiktigt, men också har en god bild över detaljerna i närtid

GENOMFÖRANDE
Sedan börjar arbetet med att genomföra det vi har kommit överens om. Tålmodigt och med ett bra målfokus skapar vi resultat som leder till det önskade målet. Vi har veckovisa avstämningar och utveckling om så är möjligt När vi jobbar på distans så kommunicerar vi via messenger, Instagram, mm

ANSVAR
Vi jobbar som ett team men kom ihåg du är den som gör jobbet, tar kontakt om du behöver för att inte tappa kontrollen.
Mitt ansvar är att ge dig de bästa förutsättningarna jag kan för att du ska lyckas.

PRIS

  • 50 min, 690 kr
  • 90 dagar online med kost och träningsupplägg samt uppföljning varje vecka 1500 kr/månad
  • 90 dagar 1 on 1 med 1 pass i veckan, kost och träningsupplägg 3000 kr/månad

 INTRESSEANMÄLAN PT